روز جهانی زن در ریاضیات

روز تولد مریم میرزاخانی ، 22 اردیبشهت ( دوازدهم مه ) ، از سوی اتحادیه بین المللی انجمن های ریاضی جهان با پیشنهاد کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران ، به عنوان روز جهانی زن در ریاضیات نامگذاری شده است. به همین مناسبت بنیاد مریم میرزاخانی بنا دارد هر ساله در این روز با انجام فعالیت هایی در زمینه ریاضی ضمن گرامیداشت یاد و نام او ، گامی به سوی علاقه مند نمودن فرزندان ایران به ریاضیات بر دارد. در همین راستا از کلیه مدارس سراسر کشور دعوت می شود که در برگزاری این روز مشارکت داشته باشند.