دوره های آموزشی

بنیاد مریم میرزاخانی در راستای عمل به اساسنامه خود، دوره های رایگان «آموزش ریاضی» را برای دانش آموزان علاقه مند برگزار می نماید. این دوره ها با دو رویکرد محوری ارتقاء دانش ریاضی دانش آموزان و همچنین شناسایی استعدادهای خاصِ ریاضی از تمام نقاط کشور برنامه‌ریزی شده است. امید است این دوره ها بستری برای دانش آموزان مستعد و علاقه مند به ریاضیات جهت آشنایی با زیبایی‌ها و کاربردهای ریاضی ایجاد نماید.