اولین دوره آموزش ریاضی

اولین دوره در روزهای ۲۱ الی ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به صورت پایلوت جهت دانش آموزان پایه نهم برگزار می شود. این برنامه در هر روز به صورت آنلاین شامل دو کارگاه آموزشی در نوبت صبح و یک جلسه رفع اشکال و پرسش و پاسخ در نوبت بعد از ظهر خواهد بود. مدت زمان هر جلسه یک ساعت و نیم در نظر گرفته شده است.

جلسات این دوره که به صورت آنلاین برگزار خواهند شد ضبط شده و در پایان دوره در سایت بنیاد مریم میرزاخانی به صورت رایگان برای استفاده علاقه مندان قرار خواهد گرفت. دبیران مدارس می توانند این دوره ها را برای دانش آموزان خود ارائه دهند.

ارائه دهندگان دوره


اولین دوره آموزش ریاضی به سرپرستی علمی برگزار شد. اساتید ارائه دهنده مباحث در این دوره به ترتیب روز های سخنرانی به شرح زیر بودند :

خلاصه


برگزاری اولین دوره آموزش ریاضی به صورت آنلاین و در مجموع شامل یازده کارگاه آموزشی و کلاس رفع اشکال و پرسش و پاسخ بود. این دوره به صورت پایلوت برای 19 دانش آموز در سطح تحصیلی پایه نهم برنامه ریزی و اجرا شد.
سطح تحصیلی شرکت کنندگان دوره : پایه نهم
تعداد شرکت کنندگان دوره : 19
تعداد سخنرانی ها : 8
تعداد کلاس های رفع اشکال : 3
در پایان دوره از شرکت کنندگان تجلیل به عمل آمد و آقایان ...