وبینار های راه مریم

جاده علم، همان‌ گونه که اقلیدس بدان معتقد بود، ملوکانه نیست؛ بدان معنا که پیمودن مسیر علمی سختی‌های خود را دارد و پیشگامان این جاده باید از خودگذشتگی داشته باشند تا راه‌بلد این جاده شوند. در این جاده، مروجان علم، آموزش‌دهندگان، محققان و پژوهشگران حضور دارند و بی آن که ارجحیتی بر یکدیگر داشته باشند، پیش‌نیاز یا پس‌نیاز حضور دیگری هستند. طبیعتاً هیچ کدام نیز نمی‌توانند وظیفه دیگری را به انجام رسانند. در این میان، دانش‌آموزان و دانشجویانی که شروع‌کنندگان این مسیر هستند نیازمند کسب راهنمایی از افرادی راه‌بلد هستند که شیوه صحیح گام برداشتن در جاده علم را برای ایشان روشن سازند و رسیدن به مقصد پژوهش را هدایت نمایند.

با این هدف، بنیاد مریم میرزاخانی به برنامه‌ریزی و ارائه مجموعه وبینارهایی مبادرت ورزیده که با کمک گرفتن از افراد متخصص در این زمینه، به معرفی مسیر پژوهش ناب در علوم ریاضی و هدایت دانش‌آموزان و دانشجویان همت گمارد.

مجموعه وبینارهای بنیاد مریم میرزاخانی موقعیت آشنایی با پژوهش ناب در علوم ریاضی را فراهم می‌آورد و امید بر آن است که این مجموعه، روشنگر راه کسانی باشد که می‌خواهند ادامه دهنده «راه مریم» باشند.

وبینار های برگزار شده


وبینارهای برگزار شده توسط اساتید بخش آموزش بنیاد مریم میرزاخانی
عدد پی و علوم پایه

عدد پی و علوم پایه

دکتر مهدی حسنی در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۱
معما و ریاضی

معما و ریاضی

دکتر امیر جعفری در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
تفاوت فهمیدن ریاضیات با یادگیری آن

تفاوت فهمیدن ریاضیات با یادگیری آن

دکتر امیدعلی شهنی کرم زاده در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
ریاضیات تصادفی

ریاضیات تصادفی

دکتر کسری علیشاهی در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۰
کدام معماها گرافمند هستند؟

کدام معماها گرافمند هستند؟

دکتر محرم ایرد موسی در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۰
ریاضیات نگهبان صفر و یک های با ارزش

ریاضیات نگهبان صفر و یک های با ارزش

دکتر عمران احمدی درویش وند در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰
ریاضی،المپیاد کامپیوتر و آزمایشگاه ریاضی

ریاضی،المپیاد کامپیوتر و آزمایشگاه ریاضی

کامران باور در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۰
چگونه اندازه بگیریم چقدر می دانیم یانمی دانیم

چگونه اندازه بگیریم چقدر می دانیم یانمی دانیم

دکتر امین امین زاده گوهری در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۰
چرا بعضی ها ریاضی محض می خوانند ؟

چرا بعضی ها ریاضی محض می خوانند ؟

دکتر ملیحه یوسف زاده در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۰
باطل کردن باطل نماها

باطل کردن باطل نماها

دکتر امید نقشینه ارجمند در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
خوش آمدگویی

خوش آمدگویی

دکتر یان وندرک در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
از بازی تا ریاضی

از بازی تا ریاضی

دکتر جواد ابراهیمی بروجنی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
کی میگه ریاضی به درد می خوره ؟

کی میگه ریاضی به درد می خوره ؟

دکتر میر امید میرصادقی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
زیبایی در ریاضی

زیبایی در ریاضی

دکتر امیر جعفری در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
مریم ، مدرسه و خاطره ها

مریم ، مدرسه و خاطره ها

دکتر رویا بهشتی زواره در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
شکوفایی و پرورش استعدادها

شکوفایی و پرورش استعدادها

مهندس احمد میرزاخانی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
نظریه‌اعداد و مثلث‌های قائم‌الزاویه

نظریه‌اعداد و مثلث‌های قائم‌الزاویه

دکتر رامین تکلو بیغش در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
چگونه یک پژوهش ناب مدرسه ای انجام دهیم ؟

چگونه یک پژوهش ناب مدرسه ای انجام دهیم ؟

دکتر مجید میرزاوزیری در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹