پرسش و پاسخ

  


وجود مربع کامل بین n,2n
 
ثابت کنىد براى هر عدد صحیح مثبت
n>4
بىن n,2n
عددى مربع کامل وجود دارد
 
اثبات
لینک بالا = پاسخ ارسالی من
اصلاح شده توسط مهدیه یزدان پناه - در تاریخ 2021-05-16