پرسش و پاسخ

لیست پرسش ها و پاسخ های مربوط به دوره آموزش ریاضی بنیاد مریم میرزاخانی در زیر آمده است :


پرسش و پاسخ دوره آموزش / دوره اول - اردیبهشت 1399 / الگوریتم‌‌ها و پیچیدگی زمانی و مسایل
تاکنون سوالی در این بخش ثبت نشده است.