وبینار راه مریم


وبینار " عدد پی و علوم پایه "


سخنران : دکتر مهدی حسنی
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

اطلاعات سخنرانی


سخنران : دکتر مهدی حسنی
مدت زمان سخنرانی : 110 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : هجده فروردین ۱۴۰۱
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی :   مشاهده اسلاید سخنرانی  
خلاصه :