وبینار راه مریم


وبینار " معما و ریاضی "


سخنران : دکتر امیر جعفری
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات سخنرانی


سخنران : دکتر امیر جعفری
مدت زمان سخنرانی : 120 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : هجده اسفند ۱۴۰۰
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی : فایلی اضافه نشده است
خلاصه :