وبینار راه مریم


وبینار " تفاوت فهمیدن ریاضیات با یادگیری آن "


سخنران : دکتر امیدعلی شهنی کرم زاده
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات سخنرانی


سخنران : دکتر امیدعلی شهنی کرم زاده
مدت زمان سخنرانی : 120 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : هجده بهمن ۱۴۰۰
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی : فایلی اضافه نشده است
خلاصه :