وبینار راه مریم


وبینار " ریاضیات تصادفی "


سخنران : دکتر کسری علیشاهی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات سخنرانی


سخنران : دکتر کسری علیشاهی
مدت زمان سخنرانی : 90 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : هجده دی ۱۴۰۰
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی : فایلی اضافه نشده است
خلاصه :