وبینار راه مریم


وبینار " ریاضیات نگهبان صفر و یک های با ارزش "


سخنران : دکتر عمران احمدی درویش وند
پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM

اطلاعات سخنرانی


سخنران : دکتر عمران احمدی درویش وند
مدت زمان سخنرانی : 90 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : هجده آبان ۱۴۰۰
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی : فایلی اضافه نشده است
خلاصه :