وبینار راه مریم


وبینار " ریاضی،المپیاد کامپیوتر و آزمایشگاه ریاضی "


سخنران : کامران باور
عضو کمیته المپیاد کامپیوتر ایران

اطلاعات سخنرانی


سخنران : کامران باور
مدت زمان سخنرانی : 140 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : هجده مهر ۱۴۰۰
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی :   مشاهده اسلاید سخنرانی  
چالش های مربوط به وبینار مشاهده
خلاصه :