وبینار راه مریم


وبینار " چگونه اندازه بگیریم چقدرمی دانیم یانمی دانیم "


سخنران : دکتر امین امین زاده گوهری
موسسه تحقیقات پیشرفته تهران

اطلاعات سخنرانی


سخنران : دکتر امین امین زاده گوهری
مدت زمان سخنرانی : 100 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : هجده مرداد ۱۴۰۰
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی :   مشاهده اسلاید سخنرانی  
چالش های مربوط به وبینار مشاهده
خلاصه :