وبینار راه مریم


وبینار " چرا بعضی ها ریاضی محض می خوانند ؟ "


سخنران : دکتر ملیحه یوسف زاده
استاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات سخنرانی


سخنران : دکتر ملیحه یوسف زاده
مدت زمان سخنرانی : 100 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : هجده تیر ۱۴۰۰
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی : فایلی اضافه نشده است
خلاصه :