وبینار راه مریم


وبینار " باطل کردن باطل نماها "


سخنران : دکتر امید نقشینه ارجمند
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات سخنرانی


سخنران : دکتر امید نقشینه ارجمند
مدت زمان سخنرانی : 90 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : بیست و دو خرداد ۱۴۰۰
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی : فایلی اضافه نشده است
خلاصه :