وبینار های روز زنان در ریاضیات


وبینار " خوش آمدگویی "


سخنران : دکتر یان وندرک
همسر مریم میرزاخانی - دانشگاه استنفورد

اطلاعات سخنرانی


سخنران : دکتر یان وندرک
مدت زمان سخنرانی : 10 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : بیست و دو اردیبهشت ۱۴۰۰
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی : فایلی اضافه نشده است
خلاصه :