وبینار های روز زنان در ریاضیات


وبینار " از بازی تا ریاضی "


سخنران : دکتر جواد ابراهیمی بروجنی
دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات سخنرانی


سخنران : دکتر جواد ابراهیمی بروجنی (  صفحه استاد  ) 
مدت زمان سخنرانی : 60 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : بیست و چهار اردیبهشت ۱۴۰۰
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی : فایلی اضافه نشده است
چالش های مربوط به وبینار مشاهده
خلاصه :

چالش های وبینار