وبینار های روز زنان در ریاضیات


وبینار " کی میگه ریاضی به درد می خوره ؟ "


سخنران : دکتر میر امید میرصادقی
دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات سخنرانی


سخنران : دکتر میر امید میرصادقی
مدت زمان سخنرانی : 60 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : بیست و چهار اردیبهشت ۱۴۰۰
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی : فایلی اضافه نشده است
خلاصه :