وبینار های روز زنان در ریاضیات


وبینار " زیبایی در ریاضی "


سخنران : دکتر امیر جعفری
دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات سخنرانی


سخنران : دکتر امیر جعفری (  صفحه استاد  ) 
مدت زمان سخنرانی : 70 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : بیست و دو اردیبهشت ۱۴۰۰
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی : فایلی اضافه نشده است
خلاصه :