وبینار های روز زنان در ریاضیات


وبینار " مریم ، مدرسه و خاطره ها "


سخنران : دکتر رویا بهشتی زواره
دانشگاه واشینگتن

اطلاعات سخنرانی


سخنران : دکتر رویا بهشتی زواره
مدت زمان سخنرانی : 32 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : بیست و دو اردیبهشت ۱۴۰۰
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی : فایلی اضافه نشده است
خلاصه :