وبینار های روز زنان در ریاضیات


وبینار " شکوفایی و پرورش استعدادها "


سخنران : مهندس احمد میرزاخانی
بنیاد مریم میرزاخانی

اطلاعات سخنرانی


سخنران : مهندس احمد میرزاخانی
مدت زمان سخنرانی : 25 دقیقه
دسته بندی موضوع :
تاریخ : بیست و دو اردیبهشت ۱۴۰۰
مقاله مرتبط با سخنرانی : مقاله ای تعریف نشده است
فایل مرتبط با سخنرانی : فایلی اضافه نشده است
خلاصه :